Zintegrowane systemy zarządzania

Jeśli chcesz wzmocnić pozycję swojego przedsiębiorstwa na rynku, skorzystaj z usługi wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, oferowanej przez firmę konsultingową Dr Halicki i Partnerzy. Firma ta z powodzeniem integruje różne systemy zarządzania funkcjonujące w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach: system zarządzania jakości zgodny z normą ISO 9001, system zarządzania środowiskowego czy system zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jej działalność wykracza także poza zintegrowane systemy zarządzania – szkoli audytorów i pełnomocników oraz wdraża standardy antykorupcyjne.


Halicki System
ul. Kuźnicza 8/14
60-241 Poznań
tel. 500 621 314